2021 metų

biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1
biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2_pages-to-jpg-0001

biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2_pages-to-jpg-0002

grynojo turto pokyčių ataskaita_pages-to-jpg-0001
pinigų srautų ataskaita-images1

pinigų srautų ataskaita-images2