2020 metų

finansinė ataskaita 1finansinė ataskaita2 finansinė ataskaita 1afinansinė ataskaita 2a

Picture1

Picture2

Picture3

Picture4

Picture5

Picture6

Picture7

Picture8