Apie mus

Informacija apie mokyklą

Remiantis rajono Tarybos 1991.12.13 prezidiumo sprendimu nr.54 “Dėl rajono dziudo ir jojimo sporto mokyklos“ buvusios „Žalgirio draugijos respublikinės olimpinio rezervo specializuotos dziudo vaikų, jaunių sporto mokyklos ir „Žalgirio“ draugijos respublikinės olimpinio rezervo specializuotos jojimo mokyklos Kauno r. filialo pagrindu Lietuvos Žemės Ūkio Akademijos bazėje įsteigta Kauno rajono Dziudo ir jojimo sporto mokykla.

1991-2006 m. mokyklai vadovavo Antanas Bubnelis, o nuo 2006 iki šiol – Algimantas Babavičius.

Mokyklos buveinė: Gėlių g. 2, LT-53332, Ringaudai Kauno raj. Tel. fax (8 37) 56 33 06.

Kauno raj. Savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-312 patvirtinti nauji sporto mokyklos nuostatai.

Mokyklos misija, vizija, tikslai ir uždaviniai

Misija: per sportą skatinti vaikų saviraišką,  stiprinti sveikatą, spręsti vaikų užimtumo problemas.

Vizija: Dziudo ir jojimo sporto mokykla – neformaliojo ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką poreikius atitinkantį, vaikų ir jaunimo ugdymą.

Prioritetas: Bendruomenės ugdymas sporto priemonėmis.

Tikslai:

Organizuoti rajono bendruomenės, vaikų ir jaunimo užimtumą.

Uždaviniai:

Populiarinti dziudo ir jojimo sporto šakas.

Plėsti dziudo sporto bazę

Siekti ugdymo kokybės

Uždaviniai:

Kelti trenerių kvalifikaciją

Sudaryti sąlygas sportininkų tobulėjimui.

Apie mokyklą

Sporto mokyklos mokymo organizacinė veikla, vykdoma vadovaujantis mokyklos nuostatais, metiniais ugdymo planais, veiklos mokymo planais, strateginiu planu, sportininkų kvalifikacinių kategorijų reikalavimais ir normomis, varžybų kalendoriumi, mokomųjų grupių apskaitos žurnalais ir kt. dokumentais.

Sporto mokykloje yra dvi sporto šakos:

Dziudo

Jojimas

Dirba 13 trenerių:

10 dziudo treneriai

3 jojimo treneriai

Mokykloje sportuoja 238 vaikai. Vasarą mūsų mokyklos auklėtiniai dalyvauja vasaros socializacijos stovykloje, kuri vyksta jau daugelį metų gražiausioje Kauno rajono vietoje Kačerginėje. Taip jau sutampa, kad stovykla vyksta per Jonines, kur mūsų mokyklos auklėtiniai padeda organizuoti šią gražią vasaros šventę, visiems būna labai smagu. Mūsų mokyklos treneriai praeityje yra buvę garsūs sportininkai, kurie garsino Lietuvos vardą užsienyje.

Mokykla organizuoja jau tradicija tapusius turnyrus:

Sausio 13-osios aukoms atminti,

Mero taurei laimėti,

Kalėdinį turnyrą,

P. Bučo turnyrą ir daug kitų.

Mūsų mokyklos auklėtiniai dalyvauja daugelyje turnyrų ir čempionatų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Dažnas mūsų rengiamų turnyrų svečias Kauno rajono meras V. Makūnas, kuris neabejingas dziudo ir jojimo sportui.